Obsah

Třídy

I.třída - 1. a 4. ročník - třídní učitelka Mgr.Andrea Gajdošíková

 

II.třída - 2. a 5. ročník - třídní učitelka Mgr.Pavla Hlavsová

 

III.třída - 3. ročník - třídní učitelka Mgr.Lucie Gajdošíková

2. ročník,  15. týden 6. 12. - 10. 12. 2021, týdenní plán

Čj – l.v.

 

Reprodukce textu      

 

Čj – j.v.

 

Pravopisně měkké souhlásky a skupiny s nimi

Čj – ps.

 

Plynulý a úhledný písemný projev

Prv

 

Zvyky a tradice

Orientace v čase

M

 

Sčítání s odčítání v oboru do 100 s přechodem desítek

Násobení a dělení v oboru 0-10

Násobilka 2,3

 

Hv

 

Pěvecký a mluvní projev

-Píseň Jak jsi krásné neviňátko, intonační cvičení, psaní not osminových do 2/4 taktu

Vv

 

Kontrast, malba

Zimní krajina – zapouštění barev

Vystřihování tvarů

- Vánoční výzdoba

Tv

 

Plavání

 

5. ročník,   15. týden 6. 12. - 10. 12. 2021, týdenní plán

Čj – l.v.

 

-plynulé čtení, recitace

 

Čj – j.v.

 

Pravopis i,í/y,ý po obojetných souhláskách

Opakování

Popis pracovního postupu

Aj

 

At Christmas – písničky, básně, říkanky, tradice a zvyky

Vl

 

Sousední státy ČR – Německo

M

Rovnice I

Jednoduché rovnice a nerovnice

Magické čtverce

Hádanky a tajenky

 

Člověk a živá příroda – rovnováha v přírodě

Hv

Pěvecké návyky

Durové a mollové tóniny

Píseň „Byla cesta“, „Sem sem, pastýři“

„Při vánoci dlouhé noci“, „Narodil se Kristus Pán“

Jakub Jan Ryba – Česká mše Vánoční

Vv

 

Dekorativní práce

Stromeček zdobený těstovinami

 

Práce s papírem a kartonem

Andílek a sněhulák - TOP

Tv

 

Organizace při TV,pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových

Inf

 

Sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů