Obsah

Třídy

I.třída - 1. a 4. ročník - třídní učitelka Mgr.Andrea Gajdošíková

 

II.třída - 2. a 5. ročník - třídní učitelka Mgr.Pavla Hlavsová

 

III.třída - 3. ročník - třídní učitelka Mgr.Lucie Gajdošíková

Týdenní plán 1. ročník , 15. týden  6. - 10. 12.2021

 

15. týden

prosinec

Učivo

Čj – l.v.

 

Nácvik říkanek, básní, rozpočitadel a hádanek

Básně- říkadla - přednes

Čj – j.v.

 

Dramatizace příběhů     -   Hlásky a písmena N n

Čj – ps.

 

Přepis textu,  psaní ,o,O

Psaní písmen , slabik, slov a vět    -  Vánoční přání

Prv

 

Vlastnosti materiálů   -  Voda

M

 

Používání matematických znamének

Sčítání a odčítání do 11, vztahy - logické řady, tabulky

-Číselná řada 0 až 11, číselná osa

Hv

 

Intonace a vokální improvizace -    Píseň My tři králové, báseň Zima

Zlatá  brána     -  poslech – A. Dvořák

Vv

 

Linie a tvary    -Vánoční přání-kombinovaná technika

Práce s papírem – vánoční ozdoby    Přání,

Tv

 

Koordinace pohybu, atletika - průpravná cvičení, hod míčkem na cíl, podbíhání krouživého dlouhého švihadla

 

 

 Týdenní plán 4. ročník , 15. týden  6. - 10. 12.2021

 

15. týden

prosinec

učivo

Čj – l.v.

 

Pirátská loď- plynulé čtení   -   Zakopaný poklad

Čj – j.v.

 

Podstatná jména- píseň, kost   -     SL Vzkaz ze záznamníku

Aj

 

Seasons, weather and hobbies    - names of seasons and weather words

- present simple - questions and answer

Vl

 

Nerostné suroviny   - nerostné suroviny v ČR

- těžba nerostných surovin

M

 

Písemné dělení jednociferným dělitelem – procvičování

G - konstrukce čtverce a obdélníku

 

Příroda v zimě   -  Živočichové v období zimního spánku

Vv

 

Kombinovaná technika - anděl    čert    Mikuláš

Hv

Pěvecké návyky   Píseň: Veselé Vánoce, Pochválen buď Ježíš Kristus

Říkadlo: Koleda   J.J.Ryba: Česká mše vánoční   Nauka: Posuvky

 

Práce s papírem a kartonem, lepení stříhání, skládání  

Inf

 

Různé druhy a formy zápisů – tvorba plakátů

Tv

Plavecký výcvik