Obsah

Třídy

I.třída - 1. a 4. ročník - třídní učitelka Mgr.Andrea Gajdošíková

 

II.třída - 2. a 5. ročník - třídní učitelka Mgr.Pavla Hlavsová

 

III.třída - 3. ročník - třídní učitelka Mgr.Lucie Gajdošíková

Týdenní plán 6. - 10. prosince (15. týden)

Čj-l.v.

Přednes básně, říkanky

Správné použití slovního přízvuk.

Správná výslovnost hlásek -

Ve světě veršů

Čj-j.v.

 

Vyjmenovaná slova po M

Opakování

 

Čj-ps.

H, K, P, B, R, Ř

Aj

Youŕe my brother

-numbers 21-100

- to be - affirmative

Prv

Praktické pokusy

M

Počítání v oboru

G: vzájemná poloha dvou přímek, průsečík různoběžek

Hv

Pěvecký a mluvní projev

Délka not, hlasová hygiena

Píseň Poslouchejte  křesťané ,

Den přeslavný  jest k nám přišel

Vv

 

Druhy linie

 – vánoční kapr

 

 

Práce s papírem- skládání

Vánoční stromeček

 

Tv

Plavecký výcvik

 

Projekty

 

Advent