Obsah

O naší škole

Budova ZŠV budově naší školy se učí více než 120 let. V roce 1889 byla zásluhou členů výborů obcí Všeminy a Dešné ve Všemině postavena nová obecní dvojtřídní škola. Přípravné práce započaly již v roce 1887. Ve dvou třídách se učilo kolem 180 dětí. Povinná výuka ve veřejné škole obecné přispěla ke značnému snížení negramotnosti v obci. Při sčítání obyvatel k 31.12.1880 z 877 obyvatel obce znalo číst a psát 456, jen číst umělo 197, číst ani psát neznalo 224 osob. V roce 1891 se jejich počet snížil na pouhých 30.

Dne 20.9.1909 získal řídící učitel povolení zemské školní rady k přístavbě a otevření třetí třídy. Ve školním roce 1941/1942 pro 205 žáků se zavádí střídavé polodenní vyučování. Ve školním roce 1952/53 se přistavují další dvě třídy, šatny a nové záchody - doposud byly dřevěné. Větší úpravy  budovy jsou v roce 1975, kdy se staví kotelna, uhelna a  instaluje se ústřední topení. V roce 1978 se přestavbou přízemí školy zřizuje mateřská škola. V roce 1994 novou přístavbou od 15.května do 5. září má škola navíc tři učebny - jedna slouží školní družině, dva kabinety, kuchyň a skladovací prostory, dvě jídelny. Rekonstrukcí staré budovy vzniká nové sociální zařízení, sborovna, ředitelna a menší tělocvična.

Školní kotelna je přebudována na plynové topení. U školy jsou zabudovány zásobníky na plyn propan-butan. Pohled na budovu školy

V roce 1998 je provedena plynofikace obce a škola topí zemním plynem. V době, kdy se začínají obědy důchodcům dovážet do domu, škola využívá prostory druhé jídelny pro výuku pracovní a výtvarné výchovy a od školního roku 2001/2002 je učebnou pro výuku žáků na počítačích. 

Další větší stavební úpravy interiéru přízemí budovy, školky, WC a šaten spolu s bezbariérovým vstupem do budovy byly provedeny před zahájením školního roku 2010.

V roce 2011 byl opraven sokl budovy. 

Aktuality

20.10.2019

Dýňové odpoledne 22. 10. 2019

Dýňové odpoledne 22. 10. 2019

Detail

20.10.2019

Týdenní plán 21.10. - 25.10.2019

Týdenní plán 21.10. - 25.10.2019

Detail

13.10.2019

Týdenní plán 14.10. - 18.10.2019

Týdenní plán 14.10. - 18.10.2019

Detail

10.10.2019

Platby stravného

Platba stravného v MŠ a ZŠ.

Detail

Kalendář akcí

24.10.2019

24.10. 2019Projekt Jablíčkový den

24.10. projektový den - zdravá výživa

Detail

24.10.2019

24.10.2019 Jablíčkový den

24.10.2019 od 8:00 proběhne projekt Jablíčkový den

Detail

28.10.2019 - 30.10.2019

28.10. -30.10.2019 podzimní prázdniny

28.10. státní svátek 29.10.-30.10. podzimní prázdniny školní družina zajištěna

Detail

01.11.2019

1.11.2019 fotografování žáků

1.11. fotografování žáků s vánoční tématikou

Detail

01.11.2019

1.11.2019 vánoční fotografování

1.11.2019 od 8,00 hodin bude probíhat ve škole vánoční fotografování.

Detail

01.11.2019

1.11.2019 pochod Broučků

1.11.2019 v 16:30 pochod Broučků

Detail

20.10.2019

Barevný týden 15.10. - 17.10.2019

Barevný týden 15.10. - 17.10.2019

Barevný týden 15.10. - 17.10.2019

Detail

14.10.2019

Dopravní hřiště Malenovice

Dopravní hřiště Malenovice

Prosluněné dopravní dopoledne

Detail

08.10.2019

Letíme na Mars 12. 9. 2019

Letíme na Mars 12. 9. 2019

Letíme na Mars 12. 9. 2019

Detail

08.10.2019

Ukázka dravců 11. 9. 2019

Ukázka dravců 11. 9. 2019

Ukázka dravců 11. 9. 2019

Detail

27.09.2019

Běžecké závody - Trnavský vrch v Trnavě

Běžecké závody - Trnavský vrch v Trnavě

Celkem jsme vybojovali 5 vítězství ;). Všem běžcům moc děkujeme za reprezentaci školy a vítězům gratulujeme. Sportu ZDAR!!!

Detail