Obsah

O naší škole

Budova ZŠV budově naší školy se učí více než 120 let. V roce 1889 byla zásluhou členů výborů obcí Všeminy a Dešné ve Všemině postavena nová obecní dvojtřídní škola. Přípravné práce započaly již v roce 1887. Ve dvou třídách se učilo kolem 180 dětí. Povinná výuka ve veřejné škole obecné přispěla ke značnému snížení negramotnosti v obci. Při sčítání obyvatel k 31.12.1880 z 877 obyvatel obce znalo číst a psát 456, jen číst umělo 197, číst ani psát neznalo 224 osob. V roce 1891 se jejich počet snížil na pouhých 30.

Dne 20.9.1909 získal řídící učitel povolení zemské školní rady k přístavbě a otevření třetí třídy. Ve školním roce 1941/1942 pro 205 žáků se zavádí střídavé polodenní vyučování. Ve školním roce 1952/53 se přistavují další dvě třídy, šatny a nové záchody - doposud byly dřevěné. Větší úpravy  budovy jsou v roce 1975, kdy se staví kotelna, uhelna a  instaluje se ústřední topení. V roce 1978 se přestavbou přízemí školy zřizuje mateřská škola. V roce 1994 novou přístavbou od 15.května do 5. září má škola navíc tři učebny - jedna slouží školní družině, dva kabinety, kuchyň a skladovací prostory, dvě jídelny. Rekonstrukcí staré budovy vzniká nové sociální zařízení, sborovna, ředitelna a menší tělocvična.

Školní kotelna je přebudována na plynové topení. U školy jsou zabudovány zásobníky na plyn propan-butan. Pohled na budovu školy

V roce 1998 je provedena plynofikace obce a škola topí zemním plynem. V době, kdy se začínají obědy důchodcům dovážet do domu, škola využívá prostory druhé jídelny pro výuku pracovní a výtvarné výchovy a od školního roku 2001/2002 je učebnou pro výuku žáků na počítačích. 

Další větší stavební úpravy interiéru přízemí budovy, školky, WC a šaten spolu s bezbariérovým vstupem do budovy byly provedeny před zahájením školního roku 2010.

V roce 2011 byl opraven sokl budovy. 

Aktuality

04.07.2019

inzerát

místo uklizečky

Detail

24.06.2019

Týdenní plán 24.6. - 28.6.2019

Týdenní plán 24.6. - 28.6.2019

Detail

12.06.2019

Týdenní plán 17.6. - 21.6.2019

Týdenní plán 17.6. - 21.6.2019

Detail

11.06.2019

Týdenní plán 10.6. - 14.6.2019

Týdenní plán 10.6. - 14.6.2019

Detail

Kalendář akcí

26.06.2019

Všeználek - Turistický pochod na Vartovnu

Všeználek - Turistický pochod na Vartovnu

:)

Detail

25.06.2019

výlet do Zoo Lešná Zlín

výlet do Zoo Lešná Zlín

Detail

25.06.2019

Vánoce pro zvířátka

Vánoce pro zvířátka

Detail

25.06.2019

Rozlučkový výlet předškoláků

Rozlučkový výlet předškoláků

Detail

25.06.2019

Hrajeme si

Hrajeme si

Detail