Obsah

O naší škole

Budova ZŠV budově naší školy se učí více než 120 let. V roce 1889 byla zásluhou členů výborů obcí Všeminy a Dešné ve Všemině postavena nová obecní dvojtřídní škola. Přípravné práce započaly již v roce 1887. Ve dvou třídách se učilo kolem 180 dětí. Povinná výuka ve veřejné škole obecné přispěla ke značnému snížení negramotnosti v obci. Při sčítání obyvatel k 31.12.1880 z 877 obyvatel obce znalo číst a psát 456, jen číst umělo 197, číst ani psát neznalo 224 osob. V roce 1891 se jejich počet snížil na pouhých 30.

Dne 20.9.1909 získal řídící učitel povolení zemské školní rady k přístavbě a otevření třetí třídy. Ve školním roce 1941/1942 pro 205 žáků se zavádí střídavé polodenní vyučování. Ve školním roce 1952/53 se přistavují další dvě třídy, šatny a nové záchody - doposud byly dřevěné. Větší úpravy  budovy jsou v roce 1975, kdy se staví kotelna, uhelna a  instaluje se ústřední topení. V roce 1978 se přestavbou přízemí školy zřizuje mateřská škola. V roce 1994 novou přístavbou od 15.května do 5. září má škola navíc tři učebny - jedna slouží školní družině, dva kabinety, kuchyň a skladovací prostory, dvě jídelny. Rekonstrukcí staré budovy vzniká nové sociální zařízení, sborovna, ředitelna a menší tělocvična.

Školní kotelna je přebudována na plynové topení. U školy jsou zabudovány zásobníky na plyn propan-butan. Pohled na budovu školy

V roce 1998 je provedena plynofikace obce a škola topí zemním plynem. V době, kdy se začínají obědy důchodcům dovážet do domu, škola využívá prostory druhé jídelny pro výuku pracovní a výtvarné výchovy a od školního roku 2001/2002 je učebnou pro výuku žáků na počítačích. 

Další větší stavební úpravy interiéru přízemí budovy, školky, WC a šaten spolu s bezbariérovým vstupem do budovy byly provedeny před zahájením školního roku 2010.

V roce 2011 byl opraven sokl budovy. 

Aktuality

11.11.2019

Týdenní plán 11.11. - 15.11.2019

Týdenní plán 11.11. - 15.11.2019

Detail

08.11.2019

Adventní jarmark

Dne 30.11.2019 od 15,00 hodin organizuje základní škola s Obecním úřadem Adventní jarmark s besídkou

Detail

08.11.2019

Pletení a zdobení adventních věnců

Dne 28.11.2019 v 16,00 hodin se sejdeme ke společnému pletení a zdobení adventních věnců

Detail

30.10.2019

Týdenní plán 4.11. - 8.11.2019

Týdenní plán 4.11. - 8.11.2019

Detail

Kalendář akcí

15.11.2019 - 10.02.2020

Plavecký výcvik

Od 15.11.2019 bude probíhat plavecký výcvik ve 2. a 3. ročníku

Detail

19.11.2019

Projekt "Moje zdraví"

Dne19.11.2019 proběhne celodenní projekt "Moje zdraví"

Detail

28.11.2019

Pletení a zdobení adventních věnců

Dne 28.11.2019 od 16,00 hodin proběhne pletení a zdobení adventních věnců společně s rodiči.

Detail

28.11.2019

Pletení a zdobení adventních věnců

Dne 28.11.2019 od 16,00 hodin organizuje ZŠ a MŠ pletení a zdobení adventních věnců rodiče s dětmi.

Detail

30.11.2019

Adventní jarmark s besídkou

Dne 30.11.2019 od 15,00 hodin ZŠ a MŠ Všemina společně s Obcí Všemina organizuje Adventní jarmark s vystoupením žáků, prodejním jarmarkem a pohoštěním.

Detail

30.11.2019

Adventní jarmark

Dne 30.11.2019 od 15,00 hodin organizuje základní škola s Obecním úřadem Adventní jarmark s besídkou

Detail

28.10.2019

Jablíčkový týden

Jablíčkový týden

Detail

28.10.2019

Dýňové odpoledne 22. 10. 2019

Dýňové odpoledne 22. 10. 2019

Dýňové odpoledne 22. 10. 2019

Detail

24.10.2019

Projektový den - Jablíčkový den

Projektový den - Jablíčkový den

Den plný jablíček

Detail

20.10.2019

Barevný týden 15.10. - 17.10.2019

Barevný týden 15.10. - 17.10.2019

Barevný týden 15.10. - 17.10.2019

Detail

14.10.2019

Dopravní hřiště Malenovice

Dopravní hřiště Malenovice

Prosluněné dopravní dopoledne

Detail