Obsah

O naší škole

Budova ZŠV budově naší školy se učí více než 120 let. V roce 1889 byla zásluhou členů výborů obcí Všeminy a Dešné ve Všemině postavena nová obecní dvojtřídní škola. Přípravné práce započaly již v roce 1887. Ve dvou třídách se učilo kolem 180 dětí. Povinná výuka ve veřejné škole obecné přispěla ke značnému snížení negramotnosti v obci. Při sčítání obyvatel k 31.12.1880 z 877 obyvatel obce znalo číst a psát 456, jen číst umělo 197, číst ani psát neznalo 224 osob. V roce 1891 se jejich počet snížil na pouhých 30.

Dne 20.9.1909 získal řídící učitel povolení zemské školní rady k přístavbě a otevření třetí třídy. Ve školním roce 1941/1942 pro 205 žáků se zavádí střídavé polodenní vyučování. Ve školním roce 1952/53 se přistavují další dvě třídy, šatny a nové záchody - doposud byly dřevěné. Větší úpravy  budovy jsou v roce 1975, kdy se staví kotelna, uhelna a  instaluje se ústřední topení. V roce 1978 se přestavbou přízemí školy zřizuje mateřská škola. V roce 1994 novou přístavbou od 15.května do 5. září má škola navíc tři učebny - jedna slouží školní družině, dva kabinety, kuchyň a skladovací prostory, dvě jídelny. Rekonstrukcí staré budovy vzniká nové sociální zařízení, sborovna, ředitelna a menší tělocvična.

Školní kotelna je přebudována na plynové topení. U školy jsou zabudovány zásobníky na plyn propan-butan. Pohled na budovu školy

V roce 1998 je provedena plynofikace obce a škola topí zemním plynem. V době, kdy se začínají obědy důchodcům dovážet do domu, škola využívá prostory druhé jídelny pro výuku pracovní a výtvarné výchovy a od školního roku 2001/2002 je učebnou pro výuku žáků na počítačích. 

Další větší stavební úpravy interiéru přízemí budovy, školky, WC a šaten spolu s bezbariérovým vstupem do budovy byly provedeny před zahájením školního roku 2010.

V roce 2011 byl opraven sokl budovy. 

Aktuality

27.08.2021

Pokyny k zahájení školního roku 2021/2022

Pokyny MŠMT k zahájení školního roku 2021/2022 - testování žáků - viz níže

Detail

17.05.2021

Seznam přijatých dětí do MŠ

Seznam přijatých dětí do MŠ Všemina pro školní rok 2021/2022

Detail

07.05.2021

Otevření MŠ

10.5.2021 otevření MŠ

Detail

27.04.2021

Zápis do ZUŠ

ZUŠ nabízí možnost výuky v budově ZŠ a MŠ Všemina ve školním roce 2021/2022 obory zpěv, klavír, housle, flétna, klarinet, saxofon informace u p.uč.Kadavé

Detail

Kalendář akcí

13.09.2021

Drakiáda

Drakiáda

Odpoledne rodičů a dětí s draky.

Detail

03.09.2021

Sportovní hry

Sportovní hry

Sportovní dopoledne s TJ Sokol Všemina

Detail

01.09.2021

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

Přivítání nových dětí v Mateřské škole

Detail

01.09.2021

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

Přivítání prvňáčků

Detail

01.07.2021

Předávání vysvědčení

Předávání vysvědčení

Předávání ve všech třídách.

Detail