Obsah

O naší škole

Budova ZŠV budově naší školy se učí více než 120 let. V roce 1889 byla zásluhou členů výborů obcí Všeminy a Dešné ve Všemině postavena nová obecní dvojtřídní škola. Přípravné práce započaly již v roce 1887. Ve dvou třídách se učilo kolem 180 dětí. Povinná výuka ve veřejné škole obecné přispěla ke značnému snížení negramotnosti v obci. Při sčítání obyvatel k 31.12.1880 z 877 obyvatel obce znalo číst a psát 456, jen číst umělo 197, číst ani psát neznalo 224 osob. V roce 1891 se jejich počet snížil na pouhých 30.

Dne 20.9.1909 získal řídící učitel povolení zemské školní rady k přístavbě a otevření třetí třídy. Ve školním roce 1941/1942 pro 205 žáků se zavádí střídavé polodenní vyučování. Ve školním roce 1952/53 se přistavují další dvě třídy, šatny a nové záchody - doposud byly dřevěné. Větší úpravy  budovy jsou v roce 1975, kdy se staví kotelna, uhelna a  instaluje se ústřední topení. V roce 1978 se přestavbou přízemí školy zřizuje mateřská škola. V roce 1994 novou přístavbou od 15.května do 5. září má škola navíc tři učebny - jedna slouží školní družině, dva kabinety, kuchyň a skladovací prostory, dvě jídelny. Rekonstrukcí staré budovy vzniká nové sociální zařízení, sborovna, ředitelna a menší tělocvična.

Školní kotelna je přebudována na plynové topení. U školy jsou zabudovány zásobníky na plyn propan-butan. Pohled na budovu školy

V roce 1998 je provedena plynofikace obce a škola topí zemním plynem. V době, kdy se začínají obědy důchodcům dovážet do domu, škola využívá prostory druhé jídelny pro výuku pracovní a výtvarné výchovy a od školního roku 2001/2002 je učebnou pro výuku žáků na počítačích. 

Další větší stavební úpravy interiéru přízemí budovy, školky, WC a šaten spolu s bezbariérovým vstupem do budovy byly provedeny před zahájením školního roku 2010.

V roce 2011 byl opraven sokl budovy. 

Aktuality

08.04.2020

Zápis do základní školy

Dne 2.4.2020 proběhl zápis do 1. ročníku Základní školy Všemina. Zápis byl uskutečněn bez účastí dětí, k zápisu se přihlásilo celkem 13 dětí, z toho byl udělen 1 odklad školní docházky a 12 dětí bylo přijato. Seznam přijatých žáků - viz níže taky vyvěšen na dveřích školy. Přijatí žáci jsou pod registračními čísly, které byly předány rodičům.

Detail

25.03.2020

zápis do 1.ročníku 2.4.2020

Z důvodu mimořádného opatření se koná zápis do 1. ročníku bez účasti dětí a rodičů ve škole. Zápis se koná dne 2.4.2020, prosím rodiče o vyplnění žádosti o přijetí a zápisního lístku, které jsou k dispozici na webových stránkách školy, nebo si je můžete vyzvednout ve škole dne 30.3.2020 od 8,00 do 11,00 hodin. Žádost se zápisním lístkem prosím naskenujte a zašlete na emailovou adresu zsvsemina@zsvsemina.cz, nebo předejte dne 2.4.2020 v ZŠ Všemina od 8,00 do 11,00 hodin - v ředitelně školy. Pokud žádáte odklad školní docházky vyplňte žádost o odklad školní docházky.

Detail

17.03.2020

žádost o ošetřovné

žádost o ošetřovné si rodiče mohou vyzvednout dne 18.3. a 19.3. od 8,00 hodin do 10,00 hodin v ředitelně školy, jinak po telefonické domluvě na telefonním čísle 774 498 787

Detail

17.03.2020

Uzavření mateřské školy

Rozhodnutím zastupitelstva obce se uzavírá mateřská škola ve Všemině od 18.3.2020.

Detail

Kalendář akcí

11.03.2020

Malá univerzita 11. 3. 2020

Malá univerzita 11. 3. 2020

Stavíme mosty

Detail

08.03.2020

Mimoškolní projekt - Voda, Templáři

Mimoškolní projekt - Voda, Templáři

Zámek Vsetín

Detail

28.02.2020

Konečně jsme si mohli postavit sněhuláka - 28. 2. 2020

Konečně jsme si mohli postavit sněhuláka - 28. 2. 2020

Konečně jsme si mohli postavit sněhuláka - 28. 2. 2020

Detail

15.02.2020

projektový den "Ten umí to a ten zas tohle"

projektový den "Ten umí to a ten zas tohle"

Hrajeme si na různá povolání - cukrář, hasič, zedník 10. 2. - 14. 2. 2020

Detail

15.02.2020

projektový den "Dopravní výchova"

projektový den "Dopravní výchova"

beseda s Policií ČR 4. 2. 2020

Detail