Obsah

O naší škole

Budova ZŠV budově naší školy se učí více než 120 let. V roce 1889 byla zásluhou členů výborů obcí Všeminy a Dešné ve Všemině postavena nová obecní dvojtřídní škola. Přípravné práce započaly již v roce 1887. Ve dvou třídách se učilo kolem 180 dětí. Povinná výuka ve veřejné škole obecné přispěla ke značnému snížení negramotnosti v obci. Při sčítání obyvatel k 31.12.1880 z 877 obyvatel obce znalo číst a psát 456, jen číst umělo 197, číst ani psát neznalo 224 osob. V roce 1891 se jejich počet snížil na pouhých 30.

Dne 20.9.1909 získal řídící učitel povolení zemské školní rady k přístavbě a otevření třetí třídy. Ve školním roce 1941/1942 pro 205 žáků se zavádí střídavé polodenní vyučování. Ve školním roce 1952/53 se přistavují další dvě třídy, šatny a nové záchody - doposud byly dřevěné. Větší úpravy  budovy jsou v roce 1975, kdy se staví kotelna, uhelna a  instaluje se ústřední topení. V roce 1978 se přestavbou přízemí školy zřizuje mateřská škola. V roce 1994 novou přístavbou od 15.května do 5. září má škola navíc tři učebny - jedna slouží školní družině, dva kabinety, kuchyň a skladovací prostory, dvě jídelny. Rekonstrukcí staré budovy vzniká nové sociální zařízení, sborovna, ředitelna a menší tělocvična.

Školní kotelna je přebudována na plynové topení. U školy jsou zabudovány zásobníky na plyn propan-butan. Pohled na budovu školy

V roce 1998 je provedena plynofikace obce a škola topí zemním plynem. V době, kdy se začínají obědy důchodcům dovážet do domu, škola využívá prostory druhé jídelny pro výuku pracovní a výtvarné výchovy a od školního roku 2001/2002 je učebnou pro výuku žáků na počítačích. 

Další větší stavební úpravy interiéru přízemí budovy, školky, WC a šaten spolu s bezbariérovým vstupem do budovy byly provedeny před zahájením školního roku 2010.

V roce 2011 byl opraven sokl budovy. 

Aktuality

22.01.2021

Týdenní plán

Týdenní plán od 25.1. do 29.1.2020

Detail

02.01.2021

Aktuálně

Informace k provozu školy, školní družiny a školní jídelny od 4.1.2021

Detail

10.12.2020

Uzavření školní družiny

Od 11.12.2020 uzavíráme provoz školní družiny

Detail

07.12.2020

Zpráva z KHS Zlín

Zpráva ze dne 7.12.2020 KHS Zlín

Detail

Kalendář akcí

04.09.2020

Mimoškolní projekt

Kozojedská farma

Detail

15.04.2020

Velikonoční pozdravy od školčátek

Velikonoční pozdravy od školčátek

Děti z mateřinky posílají Velikonoční pozdravy a zdraví všechny své kamarády

Detail

11.03.2020

Malá univerzita 11. 3. 2020

Malá univerzita 11. 3. 2020

Stavíme mosty

Detail

08.03.2020

Mimoškolní projekt - Voda, Templáři

Mimoškolní projekt - Voda, Templáři

Zámek Vsetín

Detail

28.02.2020

Konečně jsme si mohli postavit sněhuláka - 28. 2. 2020

Konečně jsme si mohli postavit sněhuláka - 28. 2. 2020

Konečně jsme si mohli postavit sněhuláka - 28. 2. 2020

Detail