Obsah

O naší škole

Budova ZŠV budově naší školy se učí více než 120 let. V roce 1889 byla zásluhou členů výborů obcí Všeminy a Dešné ve Všemině postavena nová obecní dvojtřídní škola. Přípravné práce započaly již v roce 1887. Ve dvou třídách se učilo kolem 180 dětí. Povinná výuka ve veřejné škole obecné přispěla ke značnému snížení negramotnosti v obci. Při sčítání obyvatel k 31.12.1880 z 877 obyvatel obce znalo číst a psát 456, jen číst umělo 197, číst ani psát neznalo 224 osob. V roce 1891 se jejich počet snížil na pouhých 30.

Dne 20.9.1909 získal řídící učitel povolení zemské školní rady k přístavbě a otevření třetí třídy. Ve školním roce 1941/1942 pro 205 žáků se zavádí střídavé polodenní vyučování. Ve školním roce 1952/53 se přistavují další dvě třídy, šatny a nové záchody - doposud byly dřevěné. Větší úpravy  budovy jsou v roce 1975, kdy se staví kotelna, uhelna a  instaluje se ústřední topení. V roce 1978 se přestavbou přízemí školy zřizuje mateřská škola. V roce 1994 novou přístavbou od 15.května do 5. září má škola navíc tři učebny - jedna slouží školní družině, dva kabinety, kuchyň a skladovací prostory, dvě jídelny. Rekonstrukcí staré budovy vzniká nové sociální zařízení, sborovna, ředitelna a menší tělocvična.

Školní kotelna je přebudována na plynové topení. U školy jsou zabudovány zásobníky na plyn propan-butan. Pohled na budovu školy

V roce 1998 je provedena plynofikace obce a škola topí zemním plynem. V době, kdy se začínají obědy důchodcům dovážet do domu, škola využívá prostory druhé jídelny pro výuku pracovní a výtvarné výchovy a od školního roku 2001/2002 je učebnou pro výuku žáků na počítačích. 

Další větší stavební úpravy interiéru přízemí budovy, školky, WC a šaten spolu s bezbariérovým vstupem do budovy byly provedeny před zahájením školního roku 2010.

V roce 2011 byl opraven sokl budovy. 

Aktuality

17.01.2020

Týdenní plán 20. 1. - 24. 1. 2020

Týdenní plán 20. 1. - 24. 1. 2020

Detail

12.01.2020

Týdenní plán 13.1. - 17.1.2020

Týdenní plán 13.1. - 17.1.2020

Detail

03.01.2020

Týdenní plán 6.1. - 10.1.2020

Týdenní plán 6.1. - 10.1.2020

Detail

13.12.2019

Týdenní plán 16.12. - 20.12.2019

Týdenní plán 16.12. - 20.12.2019

Detail

Kalendář akcí

15.11.2019 - 10.02.2020

Plavecký výcvik

Od 15.11.2019 bude probíhat plavecký výcvik ve 2. a 3. ročníku

Detail

14.01.2020

Hrajeme si - zima 2019/2020

Hrajeme si - zima 2019/2020

Hrajeme si - zima 2019/2020

Detail

14.01.2020

Vánoce 2019

Vánoce 2019

Vánoce 2019

Detail

14.01.2020

Hrajeme si - podzim 2019

Hrajeme si - podzim 2019

Hrajeme si - podzim 2019

Detail

06.01.2020

Celoškolní projekt - Vánoce na Valašsku

Celoškolní projekt - Vánoce na Valašsku

zámek Lešná u Valašského Meziříčí

Detail

10.12.2019

Návštěva Mikuláše, anděla a čertů

Návštěva Mikuláše, anděla a čertů

Kontrola dětiček

Detail