Obsah

O naší škole

Budova ZŠV budově naší školy se učí více než 120 let. V roce 1889 byla zásluhou členů výborů obcí Všeminy a Dešné ve Všemině postavena nová obecní dvojtřídní škola. Přípravné práce započaly již v roce 1887. Ve dvou třídách se učilo kolem 180 dětí. Povinná výuka ve veřejné škole obecné přispěla ke značnému snížení negramotnosti v obci. Při sčítání obyvatel k 31.12.1880 z 877 obyvatel obce znalo číst a psát 456, jen číst umělo 197, číst ani psát neznalo 224 osob. V roce 1891 se jejich počet snížil na pouhých 30.

Dne 20.9.1909 získal řídící učitel povolení zemské školní rady k přístavbě a otevření třetí třídy. Ve školním roce 1941/1942 pro 205 žáků se zavádí střídavé polodenní vyučování. Ve školním roce 1952/53 se přistavují další dvě třídy, šatny a nové záchody - doposud byly dřevěné. Větší úpravy  budovy jsou v roce 1975, kdy se staví kotelna, uhelna a  instaluje se ústřední topení. V roce 1978 se přestavbou přízemí školy zřizuje mateřská škola. V roce 1994 novou přístavbou od 15.května do 5. září má škola navíc tři učebny - jedna slouží školní družině, dva kabinety, kuchyň a skladovací prostory, dvě jídelny. Rekonstrukcí staré budovy vzniká nové sociální zařízení, sborovna, ředitelna a menší tělocvična.

Školní kotelna je přebudována na plynové topení. U školy jsou zabudovány zásobníky na plyn propan-butan. Pohled na budovu školy

V roce 1998 je provedena plynofikace obce a škola topí zemním plynem. V době, kdy se začínají obědy důchodcům dovážet do domu, škola využívá prostory druhé jídelny pro výuku pracovní a výtvarné výchovy a od školního roku 2001/2002 je učebnou pro výuku žáků na počítačích. 

Další větší stavební úpravy interiéru přízemí budovy, školky, WC a šaten spolu s bezbariérovým vstupem do budovy byly provedeny před zahájením školního roku 2010.

V roce 2011 byl opraven sokl budovy. 

Aktuality

13.12.2019

Týdenní plán 16.12. - 20.12.2019

Týdenní plán 16.12. - 20.12.2019

Detail

09.12.2019

Týdenní plán 9. 12. - 13. 12. 2019

Týdenní plán 9. 12. - 13. 12. 2019

Detail

28.11.2019

Týdenní plán 2.12. - 6.12.2019

Týdenní plán 2.12. - 6.12.2019

Detail

23.11.2019

Týdenní plán 25.11. - 29.11.2019

Týdenní plán 25.11. - 29.11.2019

Detail

Kalendář akcí

16.12.2019

Filmové představeni

Filmové představení Zlín

Detail

19.12.2019

Vánoce

Projektový den Lešná u Valašského Meziříčí

Detail

20.12.2019

Vánoční besídka

Třídní vánoční besídky

Detail

23.12.2019 - 05.01.2020

Vánoční prázdniny

Od 23.12.2019 do 5.1.2020 vánoční prázdniny

Detail

25.12.2019

25.12.2019 Koledování

25.12.2019 ve 14,00 hodin - Koledování u jesliček

Detail

15.11.2019 - 10.02.2020

Plavecký výcvik

Od 15.11.2019 bude probíhat plavecký výcvik ve 2. a 3. ročníku

Detail

10.12.2019

Návštěva Mikuláše, anděla a čertů

Návštěva Mikuláše, anděla a čertů

Kontrola dětiček

Detail

05.12.2019

Adventní pohádka 28. 11. 2019

Adventní pohádka 28. 11. 2019

Adventní pohádka 28. 11. 2019

Detail

05.12.2019

Vyrábění adventních věnců 28. 11. 2019

Vyrábění adventních věnců 28. 11. 2019

Vyrábění adventních věnců 28. 11. 2019

Detail

29.11.2019

Zdobení adventních věnců

Zdobení adventních věnců

Příprava na advent v plném proudu....

Detail

28.10.2019

Jablíčkový týden

Jablíčkový týden

Detail