Obsah

 

Podle věku: 3-4 roky - Žluťásci, 4-5 let – Modrásci, 5-6 let – Berušky – předškoláci

 

 

Téma: 2.3. Zaječí pelíšky

 

                                           

Pondělí:  RK –  pohádka „Jak Pepík viděl houby růst na stromě“

                       povídání o zvířátkách, jak se připravují na zimu

 • tanec veverek – říkanka s pohybem
 • výtvarná práce - veverka
 • tematické hry a činnosti 
 • pobyt venku  

 

 Úterý  :  RK – vysvětl.  si rozdíl myslivec x hajný, jak pomáhají chránit přírodu

 • výtvarná práce – veverka
 • rytmizace pojmenování zvířátek
 • tematické hry a činnosti
 • pobyt venku

 

Středa  :  RK -  pravidla chování v lese – lesní desatero, podzimní hádání

 • PL – projdi všechny cestičky – grafomotorika
 • tanec veverek – říkanka s pohybem
 • tematické hry a činnosti
 • pobyt venku

 

Čtvrtek:  RK – „Jak pavouček cestoval“ – povídání, odlet ptáků do teplých krajin

 • práce s papírem – skládání a vystřihování
 • seznámení s písní Babí léto 
 • tematické hry a činnosti
 • pobyt venku

 

Pátek :    RK -  poznáváme přírodniny, které jsme našli, procvičování pjmu

více – méně

 • procvičení písně Babí léto
 • PH „Ptačí zobání“
 • Pl – dokresli list
 • tematické hry a činnosti
 • pobyt venku

 

 

 

        „Desatero chování v lese“

 

 

 1. Kdo v lese křičí, zvěř neuslyší!
 2. Semenáčky a sazeničky netrhej, raději je obcházej!
 3. Lesní plody mlsej a i zvěři ji dopřej!
 4. Na kole a běžkách po značených stezkách a cestách!
 5. Mimo vyznačené stezky choď jen pěšky!
 6. Nechoď, kde se kácí stromy, můžeš býti ohrožený!
 7. Pro táboření si vybírej jen vyhrazená místa, tam je bezpečnost tvá i lesa jistá!
 8. Nerozdělávej oheň v lese, před požárem se les i zvěř třese!
 9. Krásy přírody obdivuj a vždy ochraňuj!
 10. Vždy na les pamatuj a odpadky do něj nevhazuj!