Obsah

projektový den "Ten umí to a ten zas tohle"

Hrajeme si na různá povolání - cukrář, hasič, zedník
10. 2. - 14. 2. 2020