Obsah

Týdenní plán od  : 6.-10.12.2021

 

Týdenní téma:

 

 

Den

Činnosti

 

 

 

pondělí

Odpočinková činnost: společenské hry u stolečků

Zájmová činnost: pracovní: práce s papírem- vystřihování

Rekreační činnost: stavění na koberci, pohybové hry na hřišti.

 

 

 

 

úterý

Odpočinková činnost: čtení z knih

Zájmová činnost: sportovní: pohybové hry, oblékání v zimě

Rekreační činnost: konstruktivní stavebnice na koberci, pohybové hry na hřišti

 

 

 

středa

Odpočinková činnost: sluchová hra na kukačku

Rekreační činnost: společenské hry u stolečků, stavění ze stavebnic na koberci, pohybové hry v cvičebně, venku

 

 

 

               čtvrtek                                                           

 

Odpočinková činnost: slovní kopaná

Zájmová činnost: estetická: malba

Rekreační činnost: stolní hry u stolečků, pohybové hry na hřišti, v cvičebně

 

 

pátek

 

 

Odpočinková činnost: tichá pošta

Zájmová činnost: přírodovědná: jak se staráme o ptáčky v zimě

Rekreační činnost: společenské hry, pohybové hry venku, v cvičebně