Obsah

Zápis do 1.ročníku základní školy

Typ: ostatní
Zápis do 1. ročníku základní školy bude probíhat ve dnech 7.4. -16.4.2021.

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby umožňovala distanční průběh.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

- do datové schránky školy:  vf4mi4y,

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: zsvsemina@zsvsemina.cz,

- poštou ( rozhodující je datum podání na poštu),

- osobním podáním ve škole.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

K žádosti je nutné přiložit zápisní líste, kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě - prostá kopie, dále přiložit zápisní lístek.

Žádost o přijetí do 1.ročníku i žádost o odložení školní docházky a zápisní lístek naleznete v dokumentech v položce formuláře.

 


Vytvořeno: 12. 3. 2021
Poslední aktualizace: 12. 3. 2021 15:55
Autor: