Obsah

Zápis do mateřské školy

Typ: ostatní
Ve dnech 3.5. - 14.5.2021 se bude konat zápis do mateřské školy.

Opatření MŠMT k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022

 

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.  Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy vf4mi4y,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  - zsvsemina@zsvsemina.cz,
  3. poštou,
  4. osobním podáním: je nutné dodržet organizaci tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Ředitelka školy doporučuje osobní podání, pokud nemáte zřízenou datovou schránku, nebo elektronický podpis,  a to od 3.5.2021 do 14.5.2021 od 7,00 hodin do 12,00 hodin. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Žádost o přijetí do mateřské školy musí být potvrzena lékařem, že dítě splnilo podmínku povinného očkování.

Žádost o přijetí do mateřské školy si můžete stáhnout v dokumentech - formuláře, v dokumentech - směrnice naleznete taky kritéria pro přijímání do mateřské školy.

 


Vytvořeno: 12. 3. 2021
Poslední aktualizace: 12. 3. 2021 15:47
Autor: