Obsah

 

Týdenní plán od  : 9.-13.12.2019

 

Týdenní téma:

 

 

Den

Činnosti

 

 

 

pondělí

Odpočinková činnost : společenské hry u stolečků

Zájmová činnost : pracovní : práce s papírem- skládání

Rekreační činnost : stavění na koberci, míčové hry v cvičebně, na hřišti.

 

 

 

 

úterý

Odpočinková činnost : čtení z knih

Zájmová činnost : sportovní : pohybové hry v cvičebně

Rekreační činnost : konstruktivní stavebnice na koberci, pohybové hry v cvičebně, na hřišti.

 

 

 

středa

Odpočinková činnost : sluchová hra na kukačku

Rekreační činnost : společenské hry u stolečků, stavění ze stavebnic na koberci, pohybové hry v cvičebně, venku.

 

 

 

               čtvrtek                                                           

Odpočinková činnost : slovní kopaná

Zájmová činnost : estetická : malba

Rekreační činnost : stolní hry u stolečků, pohybové hry na hřišti, v cvičebně

 

 

pátek

Odpočinková činnost : tichá pošta

Zájmová činnost : přírodovědná : četba o zvířatech

Rekreační činnost : společenské hry, pohybové hry venku, v cvičebně